English
צפיה במכ"מ העננים
מתקן חדרה
קידוחים
מפעל ייצור
ציוד שאיבה
טיפול בשפכים
שאיבת נסיון
  • צפיה במכ"מ העננים
  • מתקן חדרה
  • קידוחים
  • מפעל ייצור
  • ציוד שאיבה
  • טיפול בשפכים
  • שאיבת נסיון
חברת שח"מ מקורות ביצוע מברכת אתכם בביקורכם באתר החברה החדש  >>>  שח"מ מקורות ביצוע זכתה במכרז לשיקום בריכת מים בנפח 5,000 קוב ושידרוג ציוד שאיבה עובר תאגיד המים פ"ת  >>>  חברת שח"מ מקורות ביצוע זכתה במכרז לעבודות חשמל פיקוד ובקרה במכון ביוב י"ג באשדוד   >>>  חברת שחמ מקורות ביצוע השלימה בימים אלה הנחת קו ברחוב קרליבך בתל אביב ,עבור חברת דניה סיבוס.  >>>  שח"מ מקורות ביצוע היא קבלן רשום בעלת סיווג מקסימאלי בתחומי עיסוקה, ופועלת בכפוף לתקני איכות ובטיחות, ישראליים ובינלאומיים  >>>  שחמ מקורות ביצוע השלימה שחמ מקורות ביצוע השלימה ואספקה למשאבות עבור מט"ש קרית גת .  >>>  חברת שח"מ מקורות ביצוע זכתה בימים אלה זכתה חברת שח"מ במכרז נוסף עבור שדרוג תחנת שאיבה בשכונת בית וגן בירושלים עבור תאגיד המים והביוב הגיחון תכולת העבודה כוללת: עבודות חשמל,פיקוד,צנרת ואספקת משאבות  >>>  שח"מ מקורות ביצוע הינה חברה בת של חברת המים הלאומית מקורות, ומתמחה בהקמה ואספקה של תשתיות, מתקנים ומערכות מים, ביוב וקולחים

עבור לתוכן העמוד