English
16/05/2021

אודות

שח"מ מקורות ביצוע הינה חברה בת של חברת המים הלאומית מקורות. שח"מ מקורות ביצוע מתמחה בהקמה ובאספקה של תשתיות, מתקנים ומערכות מים, ביוב וקולחין.

החברה החלה את פעילותה בשנת 1961 בשם "שח"מ - שירותים חשמליים-מכניים". ביולי 2008, עם השלמת השינוי המבני במקורות, שונה שם החברה לשמה הנוכחי המייצג נאמנה את מלוא היקף פעילותה של החברה.

 

שח"מ מקורות ביצוע עומדת בראש החזית הטכנולוגית בכל אחד מתחומי פעילותה: הנחת קווי מים וקולחין, הקמת בריכות ושיקומן, הקמת מאגרי מים והתקנת כיסויים צפים, קידוחים, הקמת תחנות שאיבה, ייצור ציוד שאיבה, הקמת מערכות טיפול במים, מתקני הפלרה והכלרה, מתקני התפלה, מתקני אלקטרודיאליזה, ייצור והתקנת לוחות חשמל, הגנה קתודית, מערכות פיקוד ובקרה, טיפול בשפכים ובקולחין, ניטור ומיגון מערכות ומתקני מים ,וזריעת עננים להגברת מטר.כמו כן מפעילה שח"מ מכון לבדק משאבות ומכון בדק מדי מים המאושרים ע"י הרשות להסמכת מעבדות.

 

בנוסף לכל אלו, מספקת שח"מ מקורות ביצוע ללקוחותיה בארץ גם שירותי ייעוץ, תכנון וניהול פרויקטים.

 

איכות ללא פשרות, כניסה לשווקים חדשים

 

בזכות צוות מקצועי של למעלה מ-600 עובדים מיומנים ומסורים, שימוש בטכנולוגיות ייצור מתקדמות ורמת ביצוע גבוהה בכל פרויקט, שח"מ מקורות ביצוע ערוכה למתן פתרונות איכותיים למכלול האתגרים שבפניהם ניצב משק המים בישראל. איכות זו נשמרת בזכות מערך בקרת איכות קפדני, המבטיח רמה גבוהה ובלתי מתפשרת של מכלול מוצריה ושירותיה של החברה.

 

במקביל לפעילותה השוטפת, משקיעה החברה משאבים ומאמצים רבים בהרחבת בסיס הלקוחות ובפיתוח שווקים חדשים. החברה מציעה קסטומיזציה מלאה לצורכי הלקוח וניהול פרויקטים בשיטת Turn Key (שיטת "קבלן מפתח").

שח"מ מקורות ביצוע היא קבלן רשום ובעלת סיווג מקסימלי בתחומי עיסוקה. החברה פועלת בכפוף לתקני איכות ישראליים ובינלאומיים, ביניהם ISO-9001 - תקן ישראלי 2008, והתקן הישראלי ISO-18001 בבטיחות.

 

שח"מ מדורגת במהדורת 2015 של שנתון גלובס DUN'S 100

 

מידע על שח"מ מקורות ביצוע במהדורת 2015 של שנתון גלובס DUN'S 100


 

 

עבור לתוכן העמוד