English

"מקורות בינוי ופיתוח"

בנובמבר 1973 הגיעו לסיומם הדיונים על הקמת חברה חדשה - "מקורות, בינוי ופיתוח בע"מ", והוחלט שתורכב מ- "מקורות מים - חברה לעבודות פיתוח בע"מ" ומסניפי הביצוע (צפון ודרום) של אגף הפיתוח בחברת האם מקורות. הקמתה של החברה החדשה נבעה מניסיונותיה של "מקורות מים – חברה לעבודות פיתוח" להתמודד עם מחסור בהזמנות עבודה לאחר סיום עבודות בניית המוביל הארצי, ועם העובדה כי לא צפויה לחברה עבודה בהיקף דומה בעתיד הקרוב. לשינויים אלו הייתה כמובן השפעה על מספר העובדים ועל מבנה הנהלת החברה, אך עקרונית לא נשתנה ייעודה: אספקת שרותים מקצועיים בתחום התשתית למפעלי המים של החברה ולגורמים אזרחיים.

 

עוד לפני השינויים הארגוניים הגדולים, הייתה החברה מעורבת בהקמת הסכרים והסוללות במפעלי ים המלח מטעם

חברת "תמרית", חברת בת של מפעלי ים המלח. לאחר מלחמת ששת הימים עסקו בחברה בעבודות תשתית (סלילת כבישים ובכלל זה הקמה זמנית של מפעל אספלט בגרופית, בניית חלקים מקו בר-לב) ומים במרחבי סיני ובהנחת קו צינור הדלק הגדול אילת-אשקלון.

 

הניסיון שצברה בעת הקמת מפעלי המים הארציים ירקון נגב והמוביל הארצי, והצורך בשינויים ארגוניים, דחפו את החברה למעורבות בפרויקטים אזרחיים שאינם קשורים לאספקת מים. במסגרת פעולות אלו, עוד לפני מלחמת ששת הימים (1967) ומיד לאחר גמר הקמת המוביל הארצי, החלה החברה בהקמתם של גשרים ובסלילת כבישים (כולל גשר באר שבע שהיה גדול הגשרים בארץ באותם הימים).

 

עובדי החברה הקימו את סוללת הרכבת בתוואי אורון-דימונה-באר שבע ואת מפעל ביוב דן (שלב א). הם סללו רשת כבישים בדרום; הקימו את מיכלי הדלק בטרמינלים של באר שבע, אשדוד ופי גלילות, והיו שותפים בהקמת נמל אילת ונמל אשדוד ובהקמת הקיר החוצץ במפעלי ים המלח.

 

 
 
גשר מסובים - מעשה ידי מקורות
גשרים גם בנגב - גשר באר שבע

 

 

 

עם סיומה של מלחמת ששת הימים, הוטלו על החברה משימות ממלכתיות חשובות, רבות מהן ביטחוניות, כגון: ביצוע אספקת מים לסיני; הסדרת מתקנים שונים להעברת דלק; הנחת תשתיות הקמה של יישובים ועוד.

 

הפיזור הגיאוגרפי שאפיין את יחידות הביצוע והבינוי של החברה, בעיקר את סניפי הביצוע מאגף הפיתוח של מקורות, אפשרו לה להיענות לאתגרי הבנייה הביטחוניים וההתיישבותיים באזורי הארץ השונים מסיני ועד רמת הגולן. עובדי הסניף הצפוני הקימו את כל גדרות הביטחון בגבול הצפון ובבקעת הירדן; עסקו בהקמת מוצבים חדשים ברמת הגולן ובבקעת הירדן (לעתים תחת אש); ובנו יישובים חדשים ברמת הגולן. הבנייה כללה מבני מגורים של הישוב, מבני ציבור, מבני תעשייה ומקלטים.

עובדי הסניף הדרומי, יחד עם יחידות אחרות, נטלו חלק בביצוע כביש המערכת לאורך גבול ישראל-מצרים; כביש אילת שארם א-שייח ועוד.

 

כמו כן הקימה מקורות את מסלולי ההמראה ואת שטחי החנייה והתדלוק למטוסים בשדה התעופה בן-גוריון, וכן התאימה את משטחי החנייה למטוסי הנוסעים הגדולים (בואינג 747).

 

גם לאחר השינויים הארגוניים והקמתה של "מקורות בינוי ופיתוח בע"מ" (1973), נעשתה פעילות הבינוי וההקמה של מתקני תשתית וביטחון בידי חברת הבת "מקורות מים – חברה לעבודות פיתוח (צמ"כ)".

 

צמצום בהיקף הזמנות העבודה וקשיים כלכליים וארגוניים באותה התקופה, הובילו את "מקורות בינוי ופיתוח" לצמצם את מעורבותה בפעולות בנייה אזרחיות, ומאמצע שנות ה-80 של המאה שעברה, התמקדו פעולות החברה בהקמת מפעלי מים ואספקתם ליישובים בכל חלקי הארץ.

 

במשך שנים רבות ובעיקר לאחר קום המדינה, עסקה מקורות באמצעות חברות הבת ויחידותיה השונות, בפעולות בינוי ופיתוח בכל רחבי הארץ. מעורבותה בעבודות אזרחיות ובפרויקטים מגוונים ורבים ניכרת עד היום ביישובים שהקימה, בכבישים שסללה, בגשרים, במפעלים ובמבני ציבור שבנתה. כל אלה הם עדות חיה לתרומתה של החברה לבניין הארץ.

עבור לתוכן העמוד